Muawiyah Membunuh Sahabat Nabi Hujr bin Adi

Muawiyah Membunuh Sahabat Nabi Hujr bin Adi

SUMBER: Blog Analisis Pencari Kebenaran

ditulis Oleh: J. Algar

Di antara salah satu penyimpangan yang dilakukan Muawiyah adalah perbuatannya yang membunuh salah seorang Sahabat Nabi yaitu Hujr bin Adiy Al Kindi RA. Hujr bin Adi adalah sahabat Nabi yang setia kepada Imam Ali AS, beliau bersama Imam Ali baik dalam perang Jamal maupun perang Shiffin. Para Ahli sejarah dan biografi rijal menyebutkan bahwa Hujr bin Adi dan para sahabatnya diperintahkan oleh Muawiyah untuk dieksekusi di desa Azra’ salah satu wilayah di Syam.

Ibnu Hajar menyebutkan biografi Hujr bin Adi dalam kitabnya Al Ishabah Fi Tamyiz As Shahabah 2/37 no 1631. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Al Isti’ab 1/329 dan Ibnu Atsir dalam Usud Al Ghabah 1/565 mengatakan bahwa Hujr bin Adi salah seorang sahabat Nabi yang utama. Ibnu Atsir berkata dalam biografi Hujr

وشهد القادسية وكان من فضلاء الصحابة

Dia ikut dalam perang Qadisiyah dan dia salah seorang dari sahabat Nabi yang utama.


Selain itu Ibnu Atsir juga berkata tentang Hujr

فأنزل هو وأصحابه عذراء وهي قرية عند دمشق فأمر معاوية بقتلهم

Dia dan sahabatnya sampai di Adzra’ sebuah desa di Damasykus dan Muawiyah memerintahkan untuk membunuh mereka.

Al Hakim dalam Al Mustadrak 3/468 menuliskan Hujr dalam kitab Ma’rifat As Shahabah dengan judul

ذكر مناقب حجر بن عدي رضى الله تعالى عنه

وهو راهب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

Keutamaan Hujr bin Adi Radiallahuta’ala anhu dan dia rahib sahabat Muhammad Shalallahualaihi wassalam.

Adz Dzahabi dalam Siyar A’lam An Nubala 3/463 menyebutkan biografi Hujr bin Adi dan ia berkata “lahu sahabah” yang artinya dia seorang Sahabat Nabi SAW. Adz Dzahabi juga memasukkan nama Hujr bin Adi dalam kitabnya Tajrid Asma As Shahabah 1/123 no 1264 dan berkata Adz Dzahabi dalam Tarikh Al Islam 4/33

حجر بن عدي حجر الخير. له وفادة على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم

Hujr bin Adiy Hujr Al khayr dia utusan yang datang kepada Nabi SAW dan memeluk islam.

Khairuddin Az Zarkali dalam kitabnya Al ‘Alam 2/169 menyebutkan biografi Hujr bin Ady

حجر بن عدي بن جبلة الكندي  ويسمى حجر الخير  صحابي شجاع  من المقدمين  وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد القادسية  ثم كان من أصحاب علي وشهد معه وقعتي الجمل وصفين

Hujr bin Ady bin Jabalah Al Kindi Hujr Al Khayr seorang Sahabat yang gagah berani dari golongan terdahulu. Dia utusan yang datang kepada Nabi SAW ikut dalam perang Qadisiyah dan dia juga sahabat Ali berada di sisinya pada saat perang  Jamal dan Shiffin.

Az Zarkali juga berkata

فأمر معاوية بقتله في مرج عذراء ( من قرى دمشق ) مع أصحاب

Muawiyah memerintahkan membunuhnya di Azra’ (suatu desa di damasykus) bersama para sahabatnya.

Ibnu Qutaibah Al Dinawari dalam kitabnya Al Ma’arif hal 148 menyebutkan biografi Hujr bin Ady

حجر بن عدي رضي الله تعالى عنه

هو الذي قتله معاوية ويكنى أبا عبد الرحمن وكان وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وشهد القادسية وشهد الجمل وصفين مع علي، فقتله معاوية بمرج غدراء مع عدة

Hujr bin Adiy Radiallahuta’ala anhu, dia dibunuh oleh Muawiyah. Kuniyahnya Abu Abdurrahman, dia seorang utusan yang datang kepada Nabi SAW dan memeluk islam. Ikut dalam perang Qadisiyah, mengikuti perang Jamal dan Shiffin bersama Ali, Muawiyah membunuhnya di Azra’ bersama beberapa sahabatnya.

_____________________________________

TULISAN TERKAIT TENTANG MUAWIYAH

 1. BANTAHAN ATAS: “SEKELUMIT TENTANG KEUTAMA’AN MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN” (IBNU RAHAWAIH: TIDAK SAHIH SATUPUN DARI HADIS KEUTAMA’AN MUAWIYAH)
 2. Meluruskan Muawiyah
 3. Sahabat Nabi Yang Menghina Ahlul Bait
 4. Muawiyah dan Mimbar Nabi
 5. Kedudukan Hadis “Ya Allah Jadikanlah Muawiyah Seorang Yang Memberi Petunjuk”
 6. Riwayat Muawiyah Mencela Imam Ali AS Adalah Shahih
 7. Kedudukan Hadis “Ya Allah Ajarkanlah Muawiyah Al Kitab dan Al Hisab”
 8. Hadis Penyimpangan Muawiyah Dalam Shahih Muslim
 9. Mu’awiyah Memberantas Hadis Keutamaan Imam Ali as.
 10. Penulis Wahyu
 11. Hadis Muawiyah Meminum Minuman Yang Haram
 12. Meluruskan Sikap Muawiyah Terhadap Hadis Nabi SAW
 13. Hadis Penyimpangan Muawiyah Dalam Sunan Abu Dawud

******************************************************************************

UNTUK BERKOMENTAR DAN BERDIALOG DENGAN PENULIS SILAHKAN -KLIK DISINI-

*******************************************************************************

Iklan
%d blogger menyukai ini: